Privat AFP for ansatte med arbeidsplass på skip er nå en realitet.

Arbeids- og sosialdepartementet har godkjent endringer i vedtektene til privat AFP som gjør at flest mulig får AFP-pensjon, som er en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til folketrygden.

Uten disse vedtektsendringene ville enkelte grupper av ansatte til sjøs falt utenfor AFP, selv om tariffavtalene fra 2020 med Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Kystrederiene og Hurtigbåtforbundet fastsetter at arbeidsgiverne skal melde seg inn i AFP.

Nærmere informasjon vil snart bli lagt ut på www.dnmf.no.