Dnmf er bemannet gjennom julen, og mulig er å få tak i både ledelse, saksbehandlere, medlemsservice og informasjonsmedarbeidere. 
 

Dnmf sin beredskapstelefon er bemannet ved administrerende direktør Hege–Merethe Bengtsson på 414 41 818 alle dager for akutte og alvorlige henvendelser som ikke kan vente. 

Administrasjonen er bemannet slik ellers:

Områdeansvarlige 
Håkon Eidset    29 og 30. desember    469 51 528    he@dnmf.no
Ulf Brekke    27,28 og 29. desember    954 69 804    ub@dnmf.no
Frank Winnberg    28 og 29. desember    473 12 613    fw@dnmf.no

Medlemsservice
Linda Norberg     28, 29 og 30. desember    911 04 142    ln@dnmf.no
Christian Fossum   27,28 og 29. desember    916 49 453    cf@dnmf.no

Informasjon og kommunikasjon
Vigdis Askjem    28, 29 og 30. desember    924 12 163    va@dnmf.no
Bjørn Thorvaldsen   28, 29 og 30. desember    918 23 439    bt@dnmf.no