- Skip er ikke trygge uten riktig kunnskap og nok folk om bord, sa administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson, under debatten om ny teknologi om bord på skip og sikkert grønt skifte.

Det ble stilt spørsmål om vi har den nødvendige kunnskapen for å sikre at framtidens grønne skipsfart er trygg for både mannskap og samfunn. I samme debatten ble tatt opp om vi har utstyr og infrastruktur for å teste disse nye teknologiene.

Debatten "Ny teknologi om bord" fant sted under Arendalsuka, arrangert av Maritime CleanTech og Sustainable Energy Katapultsenter.
Dnmfs budskap var at teknologisk fremgang ikke må skje på bekostning av liv og helse. 

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson viste til at endringer i reguleringer og teknologiimplementering oftest kommet etter store ulykker. 

- Sånn kan det ikke være! For at Norge skal lede i skipsfarten, trenger vi også ledende norske sjøfolk. Det krever investering i forskning, utvikling og etterutdanning – og her er det rom for forbedring. HMS – helse, miljø og sikkerhet - er essensielt.
Bengtson slo fast at rettferdig omstilling er nøkkelen: 
- Vi må lære av historien og sørge for at teknologisk fremgang ikke skjer på bekostning av liv og helse. Vi skal ha mennesket i fokus, og en rettferdig omstilling, sa Bengtsson.
Hun la til at det også er viktig at når regelverksendringer innføres, så må etter- og videreutdanningen følge med.

Foto, alle bilder: Liz Helgesen Unio