Harald Årebrot har gjennom hele sitt yrkesaktive liv vært aktivt medlem i Det norske maskinistforbund gjennom Haugesund og Stavanger Maskinistforening, forbundsstyre, kontrollkomiteen og en rekke organisasjonsutvalg. Han ble utnevnt til æresmedlem på landsmøtet i Trondheim i 2019. 
Dnmf lyser fred over hans minne.

Jarl Gunnar Faksvåg, forbundsleder