Gjester i styremøtet denne gangen Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Han gjestet Maritimt Forum for første gang og det ble en dialog med styremedlemene om maritime rammebetingelser. Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson roste ministeren blant annet for arbeidet med nullvisjonen til sjøs, og at vi ser frem til det videre arbeidet med norske lønns-og arbeidsvilkår og andre temaer.
 
Den andre gjesten var spesialrådgiver i spesialrådgiver i Klima- og    miljødepartementet Sveinung    Oftedal, som fortalte blant annet om maritim
klimapartnerskapsavtale    og    eksportstrategien.

Forutenom administrerende direktør var samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen til stede.