Styremøtene har vanligvis noen gjester som innleder møtene, så også denne gang: Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima og miljøverndepartementet, innledet møtet med å si litt om den nye regjeringens målsettinger om klimapartnerskapene fremover. 

Administrerende direktør hos Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson kommenterte regjeringens målsettinger for klimapartnerskapene, og påpekte at dette ikke må gå på bekostning av arbeidstakeres liv og helse. Dette var det flere i styret som istemte og statssekretær var helt enig dette.

Over flere år har Dnmf kjempet nasjonalt og internasjonalt for at man setter mennesket/arbeidstakeren i fokus og dette er særlig viktig i forbindelse med det store teknologiskiftet drevet frem av blant annet det grønne skiftet og hvor bruk av «nye» energiformer er avgjørende. Det som gir lavere karbonavtrykk og som kan fremstå som grønt og positivt for miljøet rundt oss, kan være utfordrende eller skadelig for arbeidstakerens helse, miljø og sikkerhet dersom en ikke samtidig følger opp utviklingen med nødvendig nasjonal og internasjonal lovgivning, forskning, krav og kompetansekrav til bruken av disse energiformene. Dette har vært og blir en stor kamp fremover som Dnmf vil kjempe videre for. 

Da FN's bærekraftsmål ble lansert så Fagsjef i Dnmf tidlig at sikkerheten til de som jobbet på sjøen ikke var tilstrekkelig ivaretatt, og innførte derfor FNs bærekraftsmål nummer 14 1/2 "Livet på havet". 

Dnmf sitter nasjonalt i styrer råd og utvalg vedrørende dette og har mange samarbeidspartnere. Vi er godt plassert der beslutningene tas, har hyppige møter med regjeringen og opposisjonen på Stortinget, IMO, ILO, Sjøfart, MF Hovedorganisasjonen, arbeidsgiver org, Maritim 21 med flere.
 
Åslaug Haga, som blir administrerende direktør i den nye interesseorganisasjonen Fornybar Norge, hvor Norwea og Energi Norge samler sine krefter fra 1. januar 2023 snakket med styret om Havvind.

Mats Rinaldo fra DNV presenterte siste Maritime Outlook-rapport.

Videre ble det orientert om andre politiske saker, maritimt forums budsjett for 2023 og forslag til styremøtedatoer for neste år. 

Dnmf var representert ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen.

På bildet under er administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og statssekretær i KLD Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap)

hmb ragnhild