Årets TV-aksjon, «Et hav av muligheter», har fokus på plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare livet i havet, men også oss, vår hverdag og også de som har arbeidsplassen sin i havrommet, nå og i fremtiden. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota.

Jarl Gunnar Faksvåg, forbundsleder i Det norske maskinistforbund, sier at forbundet har valgt å støtte årets aksjon, fordi utfordringene med plast i havet er noe som rammer oss alle. Sjøfartsdirektoratet har gått ut med en oppfordring til hele maritim næring om å støtte aksjonen.

- Havet er vårt matfat, og det er det vi skal leve av i fremtiden. Denne gang har TV-aksjonen og WWF valgt en sak som er viktig og riktig, sier Faksvåg.
Han legger til at for medlemmene i Dnmf er plastproblemet ikke et nytt tema.

- Ordinær skipsfartsnæring har tatt gode grep de senere årene, spesielt med innføring av ISM og sikkerhetsstyringssystemer. Målet er null utslipp til sjø, enten olje, søppel eller avfall, sier han.

Gjennom årets TV-aksjon er ønsket å starte en felles dugnad mot plastforsøplingen av havet. Det er organisasjonen WWF som er mottaker av pengene som kommer inn fra årets TV-aksjon. Organisasjonen har bestemt at med midlene fra TV-aksjonen ønsker de å starte jobben der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Faksvåg viser til at blant de maritime næringene er det spesielt havbruksnæringen og fiskeflåten som har en vei å gå når det gjelder bruk av plast.

- De har en vei å gå på dette med forsøpling og utslipp til sjø av blant annet plast og tauverk. Vi må sette inn tiltakene der hvor det gir størst nytte. Plast er viktig for våre arbeidsplasser i dag og i fremtiden. Derfor er det også viktig at vi jobber med å hindre at plast blir et søppelproblem.
--
Unio støtter også årets TV-aksjon, les mer her