Saken har også ligget som førstesidesak på nettavisen.

Dette er en svært uheldig uttalelse, og et hån mot dagens og tidligere sjøfolk, og en lite treffende og utdatert fordom om norske sjøfolk.

Dnmf har kontaktet Magne Gundersen, og han beklager uttalelsen sterkt. 
-  Jeg er skjønner at uttrykket jeg brukte kan oppfattes negativt av sjøfolk, og det var absolutt ikke meningen. Jeg beklager derfor at jeg brukte uttrykket og jeg skal selvfølgelig ikke bruke det igjen. Det er et utdatert uttrykk og det er på ingen måte dekkende for det det sjøfolk står for i dag, sier Magne Gundersen.

Dnmf tar imot beklagelsen på vegne av våre medlemmer, og vi mener det er svært uheldig at denne typen omtale av en samfunnskritisk arbeidsgruppe fortsatt benyttes i dagligtalen.

Dnmf har også tatt kontakt med Nent Group, som eier TV3, og bedt om at de aktuelle uttalelsene klippes ut av programmene, eller at det legges på en tekstplakat der det sies at dette er noe selskapet ikke står inne for.

Takk til våre medlemmer som gjorde oss oppmerksomme på uttalelsen.