Winnberg forteller at de fikk et fint besøk om bord, og de fikk god tid til å prate med mannskapet. Han er områdeansvarlig for crusieavtalene i Dnmf. Han besøkte "Balmoral" sammen med cruiseansvarlig i Sjømannsforbundet, Torill Kristiansen.

"Balmoral" er et cruiseskip eid av Fred Olsen og har en bemanning på rundt 500.

- I maskinen er det 56 personer som har sitt arbeid. Dette står i skarp kontrast til bemanningen på Hurtigruten hvor maskinbesetingen er ni mann, forteller Winnberg.

Han sier at gutta var svært takknemlig for besøket og hadde en del gode saker som ble notert, og som tas med til neste forhandling med rederiet.

- De var godt fornøyd med rederiet på mange vis, men de mente bestemt at hyrene måtte opp siden de hadde mistet mye kjøpekraft under "pandemioppgjøret," sier Frank Winnberg. 

Balmoral