Torsdag 1. september 2022 var forhandlingssjef Rune Johnsrud på besøk hos medlemmene i Ofoten brann og redning IKS.

Dnmf har for tiden ni medlemmer ved brannstasjonen.

Ofoten brann og redning fikk ny brannstasjon våren 2022 og tillitsvalgte Marius Pedersen hadde en omvisning med meg på brannstasjonen.
Det må være den flotteste brannstasjonen i hele Norge, uten å fornærme noen andre stasjoner.

Vi hadde en lukket seanse med bare medlemmer den første tiden, hvor vi gikk igjennom noen vanskelige saken på stasjonen det siste året.

Så ble møtet åpnet for andre ikke medlemmer, som fikk høre om hva Dnmf jobber med og hvordan vi jobber opp mot medlemmer, blant annet at det er kort vei inn til både advokat og undertegnede.
En del spørsmål ble stilt, før vi avsluttet samlingen med en matbit på Rallar`n pub.

- Alt i alt en hyggelig samling, hvor jeg ser viktigheten av å være ute og møte våre medlemmer, sier forhandlingssjef Rune Johnsrud.