Medlemskonferansen 2021 avholdes i Ålesund 26. og 27. oktober fra lunsj til lunsj. Konferansen starter den 26. oktober klokken 11:00, og avsluttes den 27. oktober til lunsj. Næringsområdene har eget møte etterlunsj frem til klokken 16:00.

Samtlige næringer der Dnmf har medlemmer skal gjennom store omstillinger.

Dette innebærer nye muligheter, men også nye utfordringer. Vi skal se nærmere på dette.

Årets konferanse setter faget i fokus og tar for seg det grønne skiftet, sikkerhet og beredskap samt utdanning.

Vi får besøk av mange dyktige foredragsholdere blant annet fra rederiorganisasjonene, DNV, 330 skvadronen, sjømannskirken, brann og redning, utdanningsinstitusjoner og studenter.

Ønsker du å delta på konferansen i Ålesund, eller å følge konferansen digitalt logg inn her

Næringsområdesamlingen avvikles direkte i etterkant av medlemskonferansen 27. oktober.