Målet med prisen Årets verneombud er å løfte fram den viktige rollen verneombudet har i arbeidslivet. Prisen deles ut til et verneombud som har gjort en særskilt innsats i rollen som verneombud.

Med Verneombudsprisen ønsker Unio å løfte fram den viktige rollen verneombudene har i arbeidslivet. Prisen deles ut til et verneombud eller hovedverneombud som har gjort en særskilt innsats i rollen.

Som medlem i Dnmf kan du foreslå ditt verneombud – fristen er 7. september.

Les mer og send inn ditt verneombud her.