Bransjeprogrammet tilbyr gratis kurs og utdanning laget av arbeidslivet, for arbeidslivet.

Bransjeprogrammet er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta et kurs eller utdanning som er laget spesielt for det din bransje trenger. Tilbudene i bransjeprogrammet er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Les mer her