Fredag ettermiddag valgte Unio kommune, sammen med de andre hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, å bryte tarifforhandlingene med KS. Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, sier at det siste tilbudet fra KS var så langt unna Unios krav at det ikke var noen grunn til å gå videre med forhandlingene i helgen.

– Avstanden ble for stor. KS la alt for lite penger på bordet, og rammen ble dermed for liten, sier Handal.

Silje Naustvik og Steffen Handal leder forhandlingsutvalget i Unio kommune
Kravene og tilbudene underveis i forhandlingene er ikke offentlige, men forhandlingslederen i Unio kommune er tydelig på at det som ble presentert fra KS i dag ikke var godt nok.

– Vi har vært tydelige på at vi må ha reallønnsvekst og kompensasjon for etterslepet. Med så stor avstand i tilbud og krav har det ikke noe for seg å forhandle videre, konkluderer Handal med.

Dermed går årets hovedoppgjør til mekling. I tillegg til Unio og KS, vil også LO-K, YS og Akademikerne delta i mekling. Den skal etter planen avsluttes midnatt, mellom mandag 23. og tirsdag 24. mai. Dersom det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik fra tirsdag 24. mai.

Fakta om KS-området (kommuner, utenom Oslo)
KS-oppgjøret omfatter nesten 500 000 ansatte, hvorav Unio organiserer nærmere 140 000. Størst er Utdanningsforbundet (snaut 95 340 medlemmer) så følger Norsk Sykepleierforbund (35 188). Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Norsk Tannpleierforening, Det norske Diakonforbund, Det norske Radiografforbund og Presteforeningen er de øvrige Unio-forbundene i KS-området.

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.

--

Lønnsoppgjøret: Brudd i Oslo kommune

Unio har brutt årets forhandlinger med Oslo kommune. – For mye er fortsatt uløst, sier forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug. Dermed går årets tariffoppgjør til mekling i slutten av mai.
– Store og viktige temaer som økonomi, uttelling for kompetanse og skoletillegg er det fortsatt ikke forhandlet om, selv om Unio har vært tydelig på disse kravene. Oslo kommune har vist liten vilje til å forhandle så langt, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Therese Thyness Fagerhaug.
Les mer om bruddet i Oslo kommune-forhandlingene

--

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Unio valgte i dag å bryte lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sier Unio stat-leder Guro Lind. Oppgjøret går nå til mekling.
Unio organiserer rundt 35.000 medlemmer i staten. De største gruppene er forskere og politiansatte.

Fristen for forhandlingene i årets hovedoppgjør i staten var satt til midnatt lørdag 30. april, men Unios forhandlingsleder Guro Lind valgte å bryte forhandlingene fredag ettermiddag.

– Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Vi stod for langt fra hverandre i diskusjonene om økonomi til at det var fruktbart å fortsette. Nå trenger vi hjelp fra Riksmekleren, sier Lind.

Les mer om bruddet i forhandlingene med staten