Forhandlingssjef Rune Johnsrud sier at dette ble et alt for dårlig oppgjør for alle parter. 

- Det er viktig at vi får et lønnsoppgjør, som sikrer våre medlemmer en god reallønnsvekst i år. Da er en ramme på 2,7 prosent, som frontfaget, for lite, når prisveksten er satt til 2,8 prosent, sier Johnsrud.

- I fjor, var offentlig sektor lojal mot frontfaget. Andre grupper, blant annet industrien sprengte frontfaget med 0,5 % i fjor. Dette må vi ha kompensert for i år, sier han.

Les mer her