– Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn, sier forhandlingssjef Rune Johnsrud, som representerer Dnmf i Unios forahandlergruppe.

Forhandlingsleder i Unio stat er Guro Elisabeth Lind. Oppgjøret havner nå hos Riksmekleren.
Lønnsforhandlingene i årets mellomoppgjør i staten har pågått siden mandag. Unios hovedkrav har vært reallønnsvekst for medlemmene – altså at lønnsøkningen skal være større enn prisveksten. Statens siste tilbud hadde en ramme på 2,7 prosent lønnsøkning, som er under forventet prisvekst på 2,8 prosent. I tillegg ville statens beregning av lønnsglidning og overheng betydd et enda svakere resultat totalt sett.

Den 25. mai starter meklingen, som har frist ved midnatt 27. mai.

Les mer om oppgjøret i kommunal sektor