Partene kom ikke til enighet, og det er skrevet uenighetsprotokoll.
Tvisten går nå til en sentral tvistenemnd jf. Hovedavtalens
§ 6 Tvisteløsning
§ 6-1 Sentral nemnd

Når tvisten kommer opp i sentral tvisteløsningsnemnd er foreløpig usikkert.

Spørsmål kan rettes til:
Forhandlingssjef Rune Johnsrud
E-post: rj@dnmf.no
Mobil: 97 79 31 56