Når det nå er blitt forhandlet omkring revidert nasjonalbudsjett og budsjettenighet på ny er oppnådd mellom regjeringspartiene og FrP, har sistnevnte fått gjennomslag for at taket på nettolønnsordningen fjernes ut hele budsjettåret