NHO og Norsk Industri sitt næringspolitiske seminar tok for seg temaet om " En grønnere og mer konkurransedyktig Maritim sektor".


Fiskeri og havminister Myrseth og flere andre foredragsholdere holdt gode og interessante innlegg forteller Bengtsson. 

Se hele programmet her.