Onsdag 26.5 hadde vi store forventninger til regjeringens pressekonferanse, da vi forventet en opprydning og avklaring av situasjonen rundt karantenehotell og innreiseregler. 
Dessverre kom det ingenting nytt i dag, for uten om at statsrådene sier at det jobbes iherdig med en løsning. Sjøfolk må fortsatt på karantenehotell etter at de kommer hjem etter å ha mønstret av.

Vi fortsetter arbeidet for at myndighetene skal snu i denne saken.

- Det er samfunnskritisk at sjøfolk kommer seg på og av skipene og Regjeringens endringer i reglene oppfattes som uakseptable hindringer for maritim næring og for sjøfolkene, medlemmene våre. Norge som flaggstat, les myndighetene, har internasjonalt gått foran under Koronapandemien og fremmet krav om fritt leide for sjøfolk, så dette er svært overraskende og uheldig. Vi arbeider for at myndigheten skal snu i denne saken, sier administrerende direktør i dnmf, Hege-Merethe Bengtsson.