Revidert statsbudsjett legges frem førstkommende torsdag 12. mai. Og i den forbindelse ble det i møtet understreket hvor viktig styrkingen av nettolønnsordningen er for arbeidstakere til sjøs og for kompetanseoverføring fra maritim næring til hele det norske arbeidslivet. 

Dnmf var representert ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen. Fra Arbeiderpartiet deltok leder i næringsfraksjonen til Ap; stortingspolitikeren Per Vidar Kjølmoen og politisk rådgiver på Stortinget Andreas Skretting Jansen.