- fra norske lønns- og arbeidsvilkår, nettolønnsordningen, nye energiformer - til samfunnssikkerhet og beredskap.  DNMF var representert ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen.    
Fra FRP deltok stortingspolitikerne Dagfinn Olsen og Gisle Meininger Saudland, og politisk rådgiver på Stortinget og vararepresentant for Østfold Julia Brännström.