Agenda:

  1. Sita rapport fra SDir.
  2. Sita rapport fra sjømannsorganisasjonene inkludert Corona krisens utfordringer
  3. Prosesser knyttet til bemanning, opplag og dispensasjoner
  4. Fremtidig samarbeid, informasjon og møtevirksomhet

Sjøfartsdirektoratet orienterte bla. om strategiplan 2020, Tilsyn, bekymringsmeldinger unntaksbestemmelser og skip i opplag hvor det rett etterpå utga Sikkerhetsråd for skip i opplag.

Sjømannsorganisasjonene orienterte om sine erfaringer med Kritisk samfunnsfunksjon , beredskap, regelverks utfordringer, arbeidssituasjon og mannskaps bytte, og fremla i den forbindelse krav om Elektronisk ID-bevis for sjøfolk (SID).

Videre arbeid opp mot IMO, som etter lang tid endelig kom ut med Industry and unions set out a 12-step solution for governments to free seafarers from COVID-19 lockdown.

Sammendraget av DNMF sin spørreundersøkelse ble også fremlagt og vil kunne danne grunnlag for videre arbeid med endring og forbedringer. Spesielt forpleining og rengjørings personal må her settes i fokus - som faglært - og i sikkerhets bemanningen.

Videre NIS registrering som må følge forskriftene, arbeidsforhold og hviletid på fiskefartøy.

Fatigue og mental helse og kostnadene ved karantene, prosesser knyttet til bemanning, opplag og dispensasjoner ble og diskutert.

Det var enighet om behov for hyppige tema møter i fremtiden for å kunne løse saker iht. strategiplan, noe som ses frem til!

Mer informasjon, kontakt:

Assisterende direktør & fagsjef
Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563