En rekker temaer ble tatt opp i møtet deriblant; ISM koden, Revisjon av bemanningsforskrift § 9 tredje ledd, Revisjon av kvalifikasjonsforskriften og ulike bekymringsmeldinger.