I dag kan de uføre tjene 0,4 G (om lag 42 000) før arbeidsinntekt gir avkorting i uførepensjonen. Tidligere var dette fribeløpet 1 G (106 000 kroner).
Denne innstramningen har ført til at mange uføre reduserer sin arbeidsinnsats til rett under 0,4 G fordi avkortingen når arbeidsinntekten er over fribeløpet er for kraftig. 

Nå følger regjeringen blant annet opp Sysselsettingsutvalgets forslag, og foreslår forskjellige modeller for en mer forsiktig avkorting, men fra første krone og for arbeidsinntekter opp til 1 G eller 1,2 G.

-    Regelverket for uføre har blitt meget komplekst og utilgjengelig etter 2015.Sittende regjering har helt klart dårlig tid på dette feltet. Vi mener regjeringens forslag er mot sin hensikt. Dnmf er helt enig i Unios høringssvar og støtter imøtegåelsene av forslagene, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

Les Unios høringssvar