- Vi skal ta vare på havet og ta havet i bruk. Næringsplanene skal bli overordnede prinsipper for arealbruk til havs, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Havet og havnæringene kommer til å bli enda viktigere for oss i framtida. Norge skal være en ledende havnasjon og ha størst mulig verdiskaping og sysselsetting fra havet. Havet bidrar allerede til betydelig verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten, og er et viktig utgangspunkt for noen av landets mest innovative bedrifter og kunnskapsmiljøer innen blant annet fiskeri, havbruk og annen matproduksjon, olje- og gassvirksomhet og skipsfart. I tillegg vokser nye næringer frem, som havvind, karbonfangst- og lagring, mineralutvinning på havbunnen, havbruk til havs og dyrking av tang og tare.

I møtet med Hav og fiskeriminister Bjørnar Skjæran og ulike fra departementet, samt aktører fra all havnæring,  påpekte Dnmf at vi har medlemmer på land og sjø, i hele Norge og langs hele kysten, i hele maritim næring;  Fiskeri, havbruk, rigg, transport, offshore med flere. 

Det innebærer at vi har medlemmer som er særlig opptatt av god sameksistens mellom de ulike havnæringene OG de nye næringene i havrommet. 
De næringene vi ikke kjenner til enda eller ikke har startet med i dag. 
Dnmf mener at man må tilpasse øvrig næring til matproduksjon og særlig fiskeri. Og at man sørger for tilstrekkelig kunnskap både i forhold til yngling, trekk – hvor fisken svømmer – og der man fisker den. Ofte når man ser på næringsplaner så er man opptatt av der man fisker – men man yngler ofte andre steder. 

Man må også ha tilstrekkelig forskning og kompetanse på øvrig maritim næring enten det er skyting/lydsignaler eller det er lyd eller annen støy eller forurensing som har stor betydning for livet i havet. Man må sørge for nødvendig utvikling, forskning og kompetanse på det som er levende liv i havet og at man tilpasser arealbruken etter det. 
Det er ikke all næring i havet og i tilknytning til havet som kan legges hvor som helst. 
Olje og gassutvikling må foregå der det finnes. Det er jo også slik, at havvind til havs må også foregå der det gir nødvendig avkastning i form av nødvendig kraftproduksjon. 
Man må i størst mulig grad prøve å ta kunnskapsbaserte hensyn.  

Fra Dnmf deltok samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen.