Rødt har i dag en representant på Stortinget, Bjørnar Moxnes.

Flere aktuelle saker ble diskutert og orientert om. De siste dagers aktuelle saker rundt streikerett ble diskutert, og de fikk også informasjon rundt norske lønns- og arbeidsvilkår, næringsomstilling og det grønne skiftet. 

Det var en nysgjerrig Rødt-leder Bjørnar Moxnes og politisk rådgiver Anna Blix som møtte Dnmf representert ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen. 

Rødt synes eksemplene Dnmf kom med i de ulike sakene, var gode perspektiver. Som en politisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon er det godt å kunne gi flere ulike syn på fremtiden. 

Dnmf og Rødt ble enige om å holde den dialogen videre.   

Tidligere denne uken har Dnmf ved Bengtsson også hatt møter med politiske rådgivere og politikere fra MDG og Arbeiderpartiet om saken om streikeretten.