Flere aktuelle saker ble diskutert og orientert om. Spesielt tre saker ble belyst i møtet:
Streikeretten, samfunnssikkerhet og beredskap og norske lønns og arbeidsvilkår. 

SV uttrykte stor enighet med Dnfm i forbindelse med streikeretten og elementer innenfor beredskapen som må utbedres. 

Som en politisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon er det godt å kunne gi flere ulike syn på fremtiden.

Valgkampen før årets Stortingsvalg er snart i gang, og Dnmf synes det er viktig å møte alle partier og gi våre synspunkter på vegne av våre medlemmer.
 
Dnmf og SV ble enige om å møtes på ny for å holde dialogen videre.