I vårt høringssvar til rapporten tar vi opp ulike perspektiver på vegne av våre medlemmer.

Les vårt høringssvar i link til høyre.