Etter samtaler med medlemmer i flåten, og tilbakemeldinger fra disse, uttrykte Dnmf bekymring for at avvik på hviletid ikke registreres i tråd med regelverket og kulturen i rederiene rundt dette.

Dnmfs bekymringsmelding tar NR videre inn til arbeidsgiverutvalget.
Forbundet følger opp saken med en anonym undersøkelse blant medlemmene.