Sluttdatoen for de fleste midlertidige forbedringer i reglene for permittering er 1.10.2021. For resten av forbedringene er sluttdatoen satt til 1.1.2022.
Dnmf har spilt inn til Unio at disse utvidede permitteringsreglene bør utvides ytterligere.

Viktig industri må fortsatt vernes under pandemien, ikke minst i maritim sektor. Maritim bransje står oppe i høyteknologiske omstillinger i forbindelse med omleggingen til grønn skipsfart og trenger arbeidstakere med høy kompetanse.

Norsk maritim bransje har ikke råd til at nøkkelpersonell til sjøs elektro-og maskinoffiserer, slutter som følge av den usikkerheten som pandemien har ført med seg. 

Maskin og elektrooffiserer har nøkkelkompetanse som trengs til sjøs. Vi ser en stor fare for at hvis ikke permitteringsreglene nå videreføres så står vi i fare for å miste sårt tiltrengt kompetanse som vi trenger på sjøen i fremtiden.

Stortingsflertallet har krevd at reglene forlenges, men det har Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen hittil avvist.