På møtet i nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo – innledet Hege-Merethe Bengtsson de ulike aktørenes innspill ved å vise til hvilke forventninger, initiativer og bidrag som Dnmf har i forbindelse med en samarbeidserklæring for likestilling i maritim næring. 

Det norske maskinistforbund, Dnmf, har bidratt til utvikling av maritim næring som karrierevei med like muligheter for kvinner og menn. Vi ønsker de rette talentene, både kvinner og menn velkommen i yrket og som våre kollegaer. 

Aktivt arbeid med fremtidig rekruttering i maritim næring er svært viktig fremover. Norge skal leve av havet også i fremtiden.  

Vi vet fra forskning at kvinner ønsker seg forutsigbare og trygge yrker. I maritim bransje må trygge rammebetingelser være på plass. Norske lønns- og arbeidsvilkår, en god nettolønnsordning og videre satsing på nye energiformer er med på å sikre mer stabile rammevilkår.

På bildet er følgende avbildet fra venstre Hege-Merethe Bengtsson Dnmf, Lena Dyring NSF, Statsråd Cecilie Myrseth, Trond Løfgren NSOF og Hilde Brubakk NSOF.