Dnmf har medlemmer og tariffavtaler i hele den maritime næringen. Vi har egen hovedavtale med NHO og tariffavtale for våre medlemmer med Sjømat Norge. 
Næringene i havrommet er nå og for fremtiden nasjonens største økonomiske motorer og skal sikre arbeidsplasser i hele Norge.
Dnmf har fokus på at medlemmene har en jobb å gå til, at det er sikre og trygge arbeidsplasser, teknologiutvikling og kravene til denne, samt kompetanse og utdanning i denne forbindelse. 

Dnmf ved adminstrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson var denne uken til stede da Sjømat Norge hadde samling. Her presenterte Sjømat Norge sine 7 næringspolitiske punkter for utvikling av næringen med tilhørende politikerdebatt med påfølgende mulighet til diskusjon og meninigsutveksling.

Til politikerdebatten om sjømatnæringen stilte:
Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebriktsen (H)
Cecilie Myrseth (Ap)
Sivert Bjørnstad (Frp)
Geir Pollestad (Sp)

-    Sjømat Norges syv politiske punkter 
Sjømatnæringen er en viktig del av det grønne skiftet. VI sikrer klimavennlig sjømat til en økende verdensbefolkning og skaper nye, grønne arbeidsplasser i Norge. 
For å lykkes trenger vi: 
1.    Konkurransedyktig skattenivå og rammebetingelser som sikrer nye grønne arbeidsplasser og investeringer.
2.    Forenklet og enhetlig forvaltning som legger til rette for matproduksjon og jobbskaping.
3.    Eget industriprogram for utvikling og oppskalering av fôrråvarer med lave miljøfotavtrykk. 
4.    Teknologinøytralitet innen havbruk. Fortsatt satse på Norges fortrinn. Sikre utvikling/forbedring av eksisterende og ny teknologi innen fiskehelse, fiskevelferd, arealbruk og miljøpåvirkning. 
5.    Sikre råvaretilgang og markedsadgang slik at vi kan øke foredling av sjømat i Norge. 
6.    Sjømatnasjonen Norge må ha offensive interesser i handelsavtaler. 
7.    Prioritere samferdselsprosjekter som sikrer trygg, klimavennlig og effektiv transport av sjømaten til markedene.