Tema for dagen var geopolitikk, AI og klima – og den viktige rollen skipsfarten kan spille en urolig tid.

Dnmf var tilstede med administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og samfunnskontakt Bjørn Thorvaldsen. 

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth åpnet den norske delen av konferansen. Hun trakk blant annet frem at den norske skipsfartsflåten er en viktig beredskapsressurs for Norge og våre allierte.

Synnøve Seglem ble på generalforsamlingen avløst som president i Rederiforbundet av administrerende direktør i Odfjell SE, Harald Fotland. Hvem som vil avløse Harald Solberg, er ennå ikke avklart, men Viggo Bondi blir konstituert i stillingen frem til ny toppsjef tiltrer.