Til tross for den spente verdenssituasjonen, har eksportverdien av norsk sjømat aldri vært høyere i et første kvartal enn i 2022. I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 34 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 22 prosent, eller 6,2 milliarder kroner, målt mot første kvartal i fjor, rapporterer Norges Sjømatråd.

Så det var mye fremtidsoptimisme og iver på årskonferansen til Sjømat Norge.
Både investorer og forskere deler sin optimisme om sjømatnæringen. Folketrygdfondet ser på sjømaten som et svært attraktivt investeringsobjekt. Forskerne er klare på at sjømaten må innlemmes i den store matsystemdiskusjonen.

Å øke sjømatkonsumet blir helt essensielt for å løse klodens miljø-, kostholds- og samfunnsutfordringer. Her har sjømatnasjonen Norge klare fortrinn. 

I programmet var det også duket for politisk debatt med flere stortingspolitikere om både fremtidens konsum av sjømat i Norge og hvordan fremme videre eksport. Her var politikerne virkelig på frierferd. 

Krigen i Ukraina var et selvsagt tema på årskonferansen. Flere i norsk sjømatnæring har et tett og mangeårig samarbeide med ukrainske kunder, og uttrykker et sterkt ønske om å gi en håndstrekning til det ukrainske folket i denne kritiske situasjonen. Les mer her

Fra Dnmfs administrasjon deltok Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen på årskonferansen.