Mandag denne uken avgjorde Voldgiftsretten en sak mellom LO/IE og NHO/Sjømat Norge om dykking i havbruksnæringen. Industri Energi hevdet at serviceavtalen kun gjelder sporadisk dykking, men retten fastslo at den inkluderer all dykking fra servicefartøy. Avgjørelsen har betydning for arbeidsvilkårene til maritimt personell i havbrukssektoren.

Les hele dommen vedlagt i menybaren.