Det er snart 2 år siden forrige kurs ble holdt live på grunn av pandemien. Totalt var det 14 deltakere med på kurset. Fra Dnmf’s administrasjon var det Rune Johnsrud, Knut Walle-Hansen og Håkon Eidset som var kursansvarlig og holdt innlegg for deltakerne. 

Det var flere temaer som ble tatt opp for de tillitsvalgte, men viktigst var det å gå igjennom den tillitsvalgtes rolle og mandat. Og hvordan Dnmf kan være en støtte i ulike saker. 

Det ble også gitt en gjennomgang av GDPR forordningen og hvordan de tillitsvalgte skal forholde seg til dette. Samt at en sesjon handlet om ulike nyttige ord og uttrykk. Innenfor fagforeningsarbeid er det jo omtrent et eget stammespråk og man gikk derfor igjennom en det uttrykk for å få forståelsen av disse.