Havarikommisjonen fremmer i alt 14 sikkerhetstilrådinger til relevante aktører med mål om å fremme sjøsikkerheten, flere av disse stilles direkte til IMO.

Lenke til rapporten: Rapport om tap av fremdrift og nær grunnstøting med Viking Sky, Hustadvika, 23. mars 2019, Sjøfart rapport 2024/05

Undersøkelsen har avdekket operasjonelle, tekniske og organisatoriske sikkerhetsproblem som på ulike måter sammen bidro til at skipet fikk blackout. 
1 av 4 dieselgeneratorer ute av drift tilfredsstiller ikke sikkerhetsstandarder og redundansen som kreves i henhold til Safe Return to Port-regelverket (SRtP) - Viking Sky skulle aldri ha gått fra kai - inn i en storm!

Viking Sky

Følger du linken og klikker på filmen ser en at selv om smøroljetankene hadde vært fulle ville slingringen ha medført at tilstrekkelig olje ikke ville bli sugd opp! Konstruksjon og design var ikke i henhold til SOLAS regelverket! 

Manglende familiarisering, trening, og komplekse elektriske forriglings systemer for restart ble taklet av maskinmannskapet som dermed forhindret en katastrofe.
Hendelsen viser viktigheten av å følge ISM sin intensjon. Den er å ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader eller tap av menneskeliv og unngå skade på miljøet. Særlig havmiljøet, og på eiendom ved å implementere, øve, vedlikeholde, trene, kommunisere, utvikling, eierforhold  og aldri betvile hvem som har kommando!     

Dnmf vil påpeke at det var mange profesjonelle aktører som sørget for at tap av liv ble unngått de stormfulle dagene utenfor Hustavika, inkludert offiserene og mannskapene om bord på skipene. Søk- og redningspersonell er anerkjent av sjøfolk som en del av bemanningen på skip. Av den grunn nominerte og overleverte Dnmf på vegne av IMO  330-skvadronen og CHC Helikopter Service for sin innsats under evakueringen av cruiseskipet «Viking Sky» og lasteskipet «Hagland Captain» IMO Award for Exceptional Bravery 2020. 

Odd Rune Malterud
Fagsjef i Dnmf