Det er:
 
•    Assisterende direktør og områdeansvarlig Håkon Eidset er administrasjonsansvarlig og områdeansvarlig for Nordisk NIS og Utenlandske avtaler. I tillegg har Håkon kurs og konferanser.
•    Rådgiver Helene J. Brandal er områdeansvarlig innenfor NOR Utenriks, Kystruten og DSO. I tillegg er Helene skole- og studentkontakt. 
 
Vi ønsker også Frank Winnberg velkommen i Dnmf. Han er saksbehandler på området Fiskebåt og Pelagisk Forening, sammen med områdeansvarlig Ulf Brekke.
 
•    Seniorrådgiver Ulf Brekke er områdeansvarlig for NHO Sjøfart, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Hurtigbåtforbundet og Redningsselskapet.
•    Saksbehandler Frank Winnerberg er saksbehandler innenfor området Fiskebåt og Pelagisk Forening.