Unio og Dnmf mener at dette er en klok beslutning og det eneste riktige med tanke på at pandemien har hatt en svært negativ effekt på arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv.

– Unio har lenge ment at IA-avtalen bør forlenges, ikke minst fordi pandemien har satt arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv kraftig tilbake. Avtalen er et svært viktig virkemiddel for å redusere sykefravær og for å motvirke frafall i arbeidslivet, sier nestleder i Unio Silje Naustvik. 

Les mer her