Vi er tilfredse med at vi fikk på plass en ramme på oppgjøret, som forventer å gi en klar reallønnsvekst i 2024. For våre medlemsgrupper, som er i lønnsgruppe 2, skal det nå gjennomføres lokale lønnsforhandlinger ute i virksomhetene, med siste frist for gjennomføring 15. november 2024. For medlemmer i lønnsgruppe 1 (fagarbeidere), er det avsatt en lokal pott på 1,0 % med virkning fra 1. september 2024. Rammen for oppgjøret ble som Frontfaget på 5,2 %.

Bedriftsavtalen gjelder fra 1. mai 2024 til 30. april 2026.

Se vedlagt protokoll med vedlegg.