Partene ble enige om et generelt tillegg på 5,2% med virkning fra 1. september 2023.

- Oppgjøret er i tråd med rammen fra årets frontfag, og vil sikre våre medlemmers kjøpekraft i den kommende avtaleperiode, sier administrerende direktør Hege Merethe Bengtsson.

Disse forhandlingene var et såkalt mellomoppgjør, og handlet kun om regulering av hyresatsene. I forhandlingene med Kystrederiene forhandlet de tre sjømannsorganisasjonen parallelt.

- Det er utfordrende tider med høy kostnadsvekst for mange segmenter i sjøtransporten, så det var ikke gitt at vi skulle komme til enighet. Det har vært krevende forhandlinger, så er vi glade for å ha kommet enighet uten å ta veien om riksmegleren, sier administrerende direktør i Kystrederiene Tor Arne Borge.

For en ansatt som etter hyretabellen har 65 000 i månedslønn, vil dermed årslønnen øke med over 40 000. I tillegg skal overenskomstens øvrige tillegg økes med samme prosentsats. Utover dette kommer også eventuell lønnsøkning som følge av lokale tillegg og forhandlinger.