Partene startet med en orienteringsrunde rundt bordet, hvor man redegjorde for året som har gått og situasjonen selskapene og de ansatte har stått i. Det har vært en god dialog mellom partene under forhandlingene. 

Det er ingen tvil om at covid-19 pandemien har vært en krevende tid for selskapene og de ansatte, og som det fortsatt bæres preg av i dag. 
Vi har under forhandlingene vært opptatte av å sikre kjøpekraften til våre medlemmer. 
 
Partene ble enige om følgende: 
Med virkning fra 1. oktober 2021

1.    Det gis et generelt tillegg på 2.0 % som legges på overenskomstens lønnssatser. 
2.    Alle overenskomstenes kronetillegg økes med samme prosentsats med mindre annet er angitt.