Norsk sjømannsforbund, Norsk sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund forhandlet frem et generelt tillegg på 5 prosent gjeldende fra 1. januar 2023. Det generelle tillegget legges på 0-års hyresatsene og alle overenskomstens kronetillegg inklusive kostpenger økes med prosentsats.

Ingen skal gis lavere prosentvis tillegg til sin individuelle avtalte lønn enn prosenttillegget.

Det er videre oppnådd resultater på spørsmål om Oppsigelsestidens henleggelse, opptjening av ferie fritid, reisestandard bagasje, utvidelse av velferdspermisjoner, Farledsbevis, maskinsjef som utfører klassing, tap av helseattest/vilkårene i Trygghetsforsikringen, psykososialt arbeidsmiljø utvalget om hyreforenkling forsetter samt et utvalg som ser på innføring av kurshyre for etter og videreutdanning for maskinister.

Protokollen blir gjort tilgjengelig for medlemmene i løpet av morgendagen, onsdag 25. januar.
 

logoer