Protokoll er vedlagt
Kystrederiene Protokoll 2018.pdf (146KB)

Mer informasjon, ta kontakt med:

Seniorrådgiver
Svein Roger Mandal
E-post:  srm@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 74
Mobil: +47 917 88 312