Frontfaget ble lørdag kveld ferdig med hovedoppgjøret nesten 23 timer på overtid i meklingen.
Frontfaget, lønnsoppgjøret mellom Norsk industri (NHO) og Fellesforbundet (LO) ble enige om en ramme på 1.7 % i årets hovedoppgjør.
Resultatet på 1,7 prosent vil være retningsgivende for de kommende lønnsoppgjørene på sjø og land.
Det er imidlertid ikke slik at resultatet på 1.7 prosent er det man får ekstra på lønningen. Rammen innebærer noe fra i fjor, det såkalte overhenget og glidningen.
Rammen inneholder en avsetning til et generelt tillegg, som i år er meget lave. Her kan også ligge et ekstra lavtlønnstillegg.
I rammen ligger også avsetninger til de lokale forhandlingene, som skal gjennomføres ute i virksomhetene/rederiene.
Endringer i tariffavtalene og overenskomstene kan også ha en kostnad, som er en del av rammen.
Prognosene for prisveksten ligger på 1,4 prosent.
Siden resultatet av frontfaget er høyere enn prisveksten, vil kjøpekraften opprettholdes.​
Spørsmål i forbindelse med frontfaget kan rettes til undertegnede.