ETF lanserte i begynnelsen av november sin nye kampanje for 'Make Transport Fit for Women to Work in'. Målet er å nå frem med budskapet til beslutningstakere og sosiale partnere på både nasjonalt og europeisk nivå.

Dagens politikk i Europa, og spesielt EUs transportpolitikk, klarer ikke å gjøre nok med det faktum at kvinnelige transportarbeidere bare står for 22 prosent av transportnæringen. I tillegg er det fare for at korona-pandemien øker den allerede alarmerende kjønnsfordelingen som hindrer kvinner i å bli i og bli med i bransjen.

ETF-medlemmene har forpliktet seg til i fellesskap å knuse glastaket og kjempe for rettferdighet og bedre vilkår for kvinner i transportnæringene. Derfor tok ETF-kvinnekomiteen saken i egne hender ved å gjennomføre en storstilt undersøkelse høsten 2019 for å avdekke de reelle årsakene til den lave kvinnelige sysselsettingsgraden i transport, og for å finne ut hva som trengs for å gjøre transportsektoren rettferdig og mer tilpasset kvinner å jobbe i.

ETFs undersøkelse avslører at det er minst fem hindre som følge av kjønnsulikheter og stereotyper, som ser ut til å befeste seg i sektoren, og som gjør at kvinner holder seg unna næringen: 
• Usunn kultur og maskulinitet og kjønnsstereotyper
• Diskriminering og ulik behandling på jobben
• Mangel på balanse mellom arbeid og privatliv
• Mangler i kvinners helse og sikkerhet på jobben, inkludert tilgang til anstendige sanitæranlegg.
• Høye nivåer av vold og trakassering mot kvinner på arbeidsplassen

Med denne kunnskapen krever ETF at alle parter tar tak i og iverksetter øyeblikkelig tiltak for å få bort disse hindrene ved å:
• Å integrere en kjønnsresponsiv tilnærming i EUs transportpolitikk
• Styrking av sosial dialog for å eliminere diskriminering og ulik behandling
• Forbedre balansen mellom arbeid og privatliv
• Forbedre kvinners helse og sikkerhet på jobben
• Avslutte vold og trakassering mot kvinner på jobben

ETFs viktigste kampanjedato er:
• 4. november 2020 / EUs likelønnsdag - ETF krever et direktiv om lønnssynlighet og en slutt på lønnsforskjellene mellom kjønnene
• 19. november 2020 / Verdens toalettdag - ETF krever anstendig sanitæranlegg
• 25. november 2020 / Internasjonal dag for eliminering av vold mot kvinner - ETF vil lansere en arbeidsretningspolitisk veiledning om hvordan man skal løse problemet med vold mot kvinner på arbeidsplassen og oppfordre regjeringer til å ratifisere ILO-konvensjonen 190 om vold og trakassering
• 25. november - 10. desember 2020/16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold - Intervju med Dr. Jane Pillinger, forfatter av retningslinjene for arbeidsplassen, om hvordan man skal løse problemet med vold mot kvinner på arbeidsplassen

ETF har utarbeidet to rapporter der problemstillingene belyses. De kan du lese her:

ETF Report – Making the Transport Sector Fit for Women to Work in – Findings from a survey of women transport workers

Key demands by the ETF to make transport fit for women to work in