Les brevet her.  (PDF, 179KB)

Vi håper derfor at behandlingen i Stortinget vil bidra til å kompensere fylkene og Statens Vegvesen slik at rutekutt unngås.