På besøkene fikk de møtt mange flotte medlemmer og besvart en del spørsmål omkring ulike tema. Blant annet fikk de oppklart noen ting rundt bestemmelser i avtalen og pensjon, informert om norske lønns og arbeidsvilkår, Eto stillingen og ikke minst anerkjennelsen rundt elektrikeren posisjon ombord.

De fikk også snakket og informert om samarbeidet som skjer på Maritimt Hus mellom sjømannsorganisasjonene. 

Se bildene her: