I klassen på Fagskolen Nord, som skolekontakten møtte, går kun 10 elever, og av disse møtte åtte opp for å høre om Dnmf, og det forbundet jobber med.

Etter møtet valgte seks av de åtte å organisere seg og meldte seg inn i Dnmf.